MMN-o #004

Inledning

Pseudovetenskap är en stark strömning i samhället och bygger på förnekandet av kollektiv kunskap. Verktyget är undermålig analys. Den viktigaste faktorn för ett fungerande, demokratiskt samhälle är välinformerade beslut.

Innehållsförteckning

  1. Inledning
  2. Elöverkänslighet är inte en diagnos
  3. Folkbladet publicerar goja om trådlösa nätverk
  4. Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks

Elöverkänslighet är inte en diagnos

Elöverkänsligas förening i Umeå har på sistone skrivit relativt många insändare till den lokala pressen. Ofta förmedlas uppfattningen att lite stöd finns för dessa olyckligt drabbade personer som utger sig för att vara överkänsliga gentemot elektromagnetiska fält.

Vad som brukar utelämnas är att det helt saknas vetenskapliga studier som stärker deras teorier om sjukdomsliknande besvär från omkringliggande magnetfält i vardagen. De studier som gjorts visar snarare på andra problemkällor, såsom stress eller andra emotionella och psykiska besvär.

FASS är en välanalyserad och officiell sammanställning av läkemedelfakta. I FASS konstateras att blindtester har utförts som ej kunnat påvisa samband mellan påslagen elektricitet och besvär. Elkänsligas bekymmer beskrivs där liknande symtomen vid exempelvis depression, såsom oro och ångest. En klar skiljelinje dras mellan elkänsliga och bildskärmkänsliga, där det senare snarare hänvisas till problem med gamla CRT-skärmar och/eller dålig arbetsmiljö.

Till de elöverkänsliga: Detta är menat med all tänkbar respekt. Min mening är att det är föga nytta att slåss mot väderkvarnar. Era upplevda problem har med största sannolikhet en annan orsak än “el- och mikrovågor” som Inger Nilsson (ordförande i nämnd förening) vill mena i sina insändare. FASS menar att kontakt med psykolog kan vara av värde.

Kognitiv beteendeterapi beskrevs redan 1998 som en framgångsrik behandlingsmetod mot elöverkänslighet av Uwe Harlacher, Lunds universitet 1998, omnämnd i Bulletin årgång 16 nummer 4 [Internet archive].

Jag undrar förövrigt när elöverkänslighet, som utvecklats från uttrycket “elallergi”, rättas ytterligare och framöver refereras till som “elfobi”.

Folkbladet publicerar goja om trådlösa nätverk

Västerbottens Folkblad publicerade en fruktansvärt vinklad artikel som avstod från att ta till sig av dagens kunskaper om fysik. Jag skickade in följande insändare, för att kommentera i tidningen, som jag ej vet ännu om och när den kan komma att publiceras (med ett eller annat skönhetsfel som jag korrigerat nedan):

Uppslaget med elektrofobisk vinkling i Folkbladet lördag 8 februari gör mig oerhört orolig. Artikeln framförde utan vidare analys människors subjektiva rädslor för påstådda hälsoeffekter av trådlösa nätverk.

Löper man hela linan ut hittas så gott som samma frekvensspektrum även i GSM- och 3G-kommunikation. Mobilmaster som måste fungera för att vi ska kunna ringa 112 så snabbt som möjligt vid fara. Är denna infrastruktur också något föräldrarna och rektorer i artikeln önskar avveckla genom att ta bort databärande trådlösa nät?

Bekymrande var att det enda påstående på uppslaget som grundade sig på dagens faktiska kunskap var en notis om att det saknas belägg för denna oro. Tyvärr följdes den notisen direkt upp av flera vilseledande, dåligt grundade påståenden, istället för att exempelvis klargöra skillnaden mellan mikrovågor och joniserande strålning – något många läsare kanske missade på fysiken i högstadiet.

Vetenskap är inte politik. Precis som att USA inte kan avfärda global uppvärmning, även om de vill, så kan varken rektorer på skolor eller franska politiker bestämma att mikrovågor är cancerframkallande.

Dock medger jag att trådlösa nätverk absolut ska undvikas ibland, men då för att de i teknisk mening är osäkra. Kommunikation som sänds i etern avlyssnas och kapas enkelt av såväl privatpersoner som FRA och andra terroristorganisationer. Det om något är vad våra förskolors barn bör bli uppmärksammade om med den snabba teknikanpassning som sker.

Slutledes vill vi i Piratpartiet gärna se utökad tillgång för tredjepart att bygga egen infrastruktur i mobilnätens frekvensspektrum. På så vis kan man bäst motverka operatörernas fientliga inställning till nätneutralitet och skapa ett öppnare, bättre informationssamhälle för framtidens vuxna.

Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks

A statement by the Nordic radiation safety authorities

Introduction

Since the beginning of the 1990s, use of mobile phones has increased substantially and most residents of the Nordic countries utilise wireless communication systems as part of their everyday lives. Wireless communication technology is used for placing calls, sending text messages and transmitting data in multimedia applications.

Statement by the Nordic authorities

The overall data published in the scientific literature to date do not show adverse health effects from exposure of radiofrequency electromagnetic fields below the guidelines or limits adopted in the Nordic countries. However, epidemiological studies on long-term exposure to radio waves from mobile phones are still limited, especially studies on children and adolescents.

There are several ways to reduce exposure from mobile phones. This can for example be done by using a hands-free device or the mobile phone loudspeaker function while communicating. The exposure can also be reduced if the mobile phone is primarily used in areas with good coverage. Text messaging results in a very low level of exposure.

Since exposure of the general public, including children, to radio waves from the wireless local area networks and base stations is far below the exposure limits, there is no need to further limit exposure from these radio wave sources.

There will be some decades before studies of the association between lifelong use of mobile phones and chronic health problems will be available. Given the large number of mobile phone users, it is of great importance to monitor any potential impact on public health. This is why the Nordic radiation safety authorities are continuing to closely monitor research conducted on mobile phone use and any potential health risks.

Background

Exposure limits

In the Nordic countries, the exposure limits for radiofrequency fields including radiation from mobile phones, base stations, and wireless local area networks have been adopted from the recommendation of the Council of European Union (1999/519/EC). This recommendation is based on the exposure guidelines published by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Mobile phone exposure

National and international expert groups have conducted extensive reviews of available scientific publications in order to assess whether there is an association between exposure to radiofrequency electromagnetic fields and the risk of cancer and other chronic diseases.

In May 2011, the International Agency for Research on Cancer (IARC) of the World Health Organisation (WHO) reviewed the scientific literature on cancer risks and decided to classify radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans. This classification was mainly based on the results of a few epidemiological studies indicating an elevated risk of brain cancer among adult mobile phone users.

Since 2011, a number of epidemiological studies on mobile phone use and risk of brain tumours and other tumours of the head have been published. The overall data on brain tumour and mobile phone use do not show an effect on tumour risk. There is still limited data regarding risks of long-term use of mobile phones, longer than approximately 13-15 years. It is too early to draw firm conclusions when it comes to risk for brain tumours for children and adolescents, but the available literature to date does not show an increased risk.

New epidemiological studies have also addressed a number of other health outcomes than cancer. Some effects have been observed, but methodological limitations prevent firm conclusions in terms of causal associations. Also, the number of studies for each outcome is relatively small, and consistency between various studies cannot be addressed.

Exposure from base station transmitters and wireless local area networks

Global wireless communication technology is based on an extensive network of base stations that transmit and receive data using signals based on radio waves. Wireless local area networks (WLAN, Wi-Fi) also use radio waves for communication.

Recent surveys have shown that despite the sharp increase in applications using wireless technology, the level of radio wave exposure in public outdoor areas as well as indoor in schools, offices and dwellings is far below the exposure limits.

References